wrapper

Хабарҳо

Мақолаҳо

КОНСТИТУТСИЯ - ҲУҶҶАТИ СИЁСӢ-ҲУҚУҚӢ

   Тоҷикистон тариқи раъйпурсии умумихалқӣ нахустин Конститутсияи давлати соҳибистиқлоли худро қабул карда, бо чунин иқдоми таърихӣ орзую ормонҳои чандинасраи ниёгони хешро амалӣ намуд. Боиси ифтихор аст, ки қонуни асосии мо дар миқёси кишварҳои аъзои ИДМ дуюмин Конститутсияи бо роҳи раъйпурсии умумихалқӣ қабулшуда мебошад.

   Тавре дар муқаддимаи Конститутсияи Тоҷикистон зикр шудааст: “Халқи Тоҷикистон ҳамчун қисми ҷудонопазири ҷомеаи ҷаҳон, бо эҳсоси масъулияти амиқ дар назди наслҳои гузашта, ҳозираву оянда ва муқаддас шуморидани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд бунёди ҷомеаи адолатпарварро вазифаи таърихии худ эълон намуд”.

Муфассал ...
Хондан 184 маротиба
Баҳодиҳии мавод
(0 Овозҳо)

Робитаҳои адабии Тоҷикистону Ҳиндустон дар асри XX ва ибтидои асри XXI

   (Дар мисоли тарҷумаи осори Робиндронат Такур ва дигар адибони ҳинд)

   Мавриди омӯзиш қарор додани робитаҳои адабии Ҳиндустон ва Тоҷикистон барои шинохти амиқтар, муаррифии вежагиҳо, дарки тағйири арзишҳои зебоишиносӣ ва дар маҷмӯъ барои рушди минбаъдаи адабиёт мусоидат хоҳад намуд. Баррасаи паҳлуҳои гуногуни тамоюлҳои тозаи ҳунарӣ дар насри Ҳиндустон дар мисоли осори тарҷумашудаи Р. Такур аз зумраи он масъалаҳоест, ки аз назари муҳаққиқон дур мондааст ва бисёр ҷанбаҳои ҷадиди ҳунарии он ба таври боиста ба риштаи таҳқиқ кашида нашудаанд.

   Бинобар ин робитаҳои адабии ин ду кишвар тамоюлҳои тозаи ҳунарии насри муосири ҳинду тоҷик дар мисоли насри Р. Такур ба нависандагони муқтадири тозаназаре тоҷик чун Бозор Собир, Муҳаммадзамони Солеҳ, Баҳманёр, Сайф Раҳим ва Муаззама Аҳмадова, ки тавассути ҳар як аз онҳо бо ибтикорот, бардошти нав аз омӯзиши адабиёти Шарқу Ғарб хусусан аз осори лирикии Р. Такур ва татбиқи ин ангезаҳо дар офаридаҳои худ, тарзу услуби хоссаи нигориш ва тафаккур, ҷаҳоншиносӣ ва салиқаи эстетикии тозае ба наср ва адабиёти муосири тоҷик ворид оварданд, шоиста ба таҳқиқи муфассали илмӣ мебошад.

Муфассал ...
Хондан 252 маротиба
Баҳодиҳии мавод
(0 Овозҳо)

ТАЪРИХ ВА ДУРНАМОИ МУНОСИБАТҲОИ ТОҶИКИСТОН БО КИШВАРҲОИ ИТТИҲОДИ АВРУПО. Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи илмҳои Тоҷикистон дар ин мавзуъ тадқиқот анҷом дод

   Ба таъсиси Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупо 2 сол пур шуд. Ин  муассисаи илмӣ-тадқиқотӣ бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 октябри соли 2016 дар сохтори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил шудааст.

   Институти мазкур ягона муассисаи илмиест, ки ба омӯзиши сиёсат, иқтисоди ҷаҳон, афкори иҷтимоӣ, забон, адабиёт, таърих, ҷунбишҳои динию идеологӣ ва сиёсӣ, низоъҳои минтақавӣ дар кишварҳои Осиё, Аврупо ва Амрико машғул мебошад. Дар робита ба корҳои анҷомёфта ва нақшаҳои дарпешистодаи  ин пажӯҳишгоҳ  хабарнигори АМИТ «Ховар» Мавҷуда АНВАРӢ бо Директори Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Ёрмаҳмад НИЁЗӢ суҳбат намуд.

Муфассал ...
Хондан 248 маротиба
Баҳодиҳии мавод
(0 Овозҳо)

МАВЛАВӢ - ШОИРИ МИЛЛӢ ВА БАЙНАЛМИЛАЛӢ

   Ман ба таблиғи рисолат омадам,

   То раҳонам ман шуморо аз надам.

                                                     Мавлавӣ

    Баъди аз байн рафтани давлати миллии Сомониён ва рӯйи кор омадани сулолаҳои бегонаи турктабор рӯҳи миллӣ, ки дар замони Тоҳириён, Саффориён, ба вижа Сомониён, зиндаву эҳё ва ба авҷ расида буд, ба заъф мегарояд. Маҳмуд ва ҳамфикрони ӯ бар зидди Фирдавсӣ, ки зиндакунандаи рӯҳи миллӣ ва эҳсоси ватандӯстона буд, мебароянд ва барои он ки нақшу мақоми шоҳкори ӯ «Шоҳнома» - ро бикоҳанд ва билкул аз байн бибаранд, даст ба фирдавсиситезӣ мезананд. Хусусан шоирони дарбори ӯ - Унсурӣ, Фаррухӣ ва дигарон ба иншои достонҳои ба истилоҳ ҳаммосавӣ, аз ҷумла «Тоҷ-ул-футуҳ», «Давлатнома», «Маҳмуднома» ва ғайра, мезананд ва ба таври ошкоро ба Фирдавсӣ ва рӯҳи миллӣ метозанд. Аммо бо ин ҳама кӯшиш наметавонанд рӯҳи миллиро аз байн бибаранд. Баръакс, «Шоҳнома» беш аз пеш дар байни мардум шуҳрат меёбад ва Фирдавсӣ маҳбубият пайдо менамояд. Ҳатто иншои китоби «Умарнома», ки дар муқобили «Шоҳнома» навишта мешавад, наметавонад мардумро аз «Шоҳнома» ва шоҳномахонӣ дур созад, рӯҳи диниро ҷойгузини рӯҳи миллӣ намояд. Ба ҳарфи дигар, бегонагон, аз ҷумла Маҳмуд ва ҳамандешони ӯ, натавонистанд, ки рӯҳи миллиро шикаст диҳанд ва онро яксар аз миён бардоранд. Ба ин маънӣ, аллома Шиблии Нӯъмонӣ дар «Шеър-ул-Аҷам» чунин менависад: «Бояд донист, ки барои қабули оми «Шоҳнома» дар ин аср (асри нуфузи диёнати ислом) мавонеи зиёде даркор будааст… Чунонки ҳамон вақт китобе дар ҷавоби «Шоҳнома» бо исми «Умарнома» таълиф гардид, ки муаллифи он дар дебоча дар баёни сабаби таълифи он китоб менависад, ки чун Фирдавсӣ як силсила афсонаҳои Аҷамро ҷамъ кардаву китобе ба номи «Шоҳнома» интишор додааст, лизо, ман ин китобро дар ҳолоти халифаи дувум менависам, то таваҷҷуҳи мардумро аз хондани «Шоҳнома» мунсариф сохтаву ба мутолиаи ин китоб машғул созам… Вале, ба вуҷуди ҳамаи инҳо, натиҷа ин шуд, ки аз Хуросон гирифта то Бағдод, аз тамоми дару девор садои «Шоҳнома» баланд будааст. Дар тақризу таҳрир, таснифу таълиф, хилвату ҷилват, кӯчаву бозор ва билохира, аз ҳама ҷо ғайр аз «Шоҳнома» замзамаи дигар шунида намешуд. Мардум, вақте ки аз кор фориғ мешуданд, даври ҳам ҷамъ шуда, аз миёни онҳо як нафар соҳибовоз ашъори «Шоҳнома» - ро аз ҳифз мехонд ва шуҷоату диловарӣ ва ҳубби Ватану ҷонбозӣ ва фидокориву ғайрату ҳиммат ва соири хасоил ва сифоти истиқлолталабонаи он як таъсири намоёне бар аҳли маҷлис мебахшид. Салотину умаро то чандин қарн ашъори «Шоҳнома» - ро дар макотиби худ ба муносибате шоҳид овардаву мурсилоти худро ба он зинат медоданд. Дар мавқеи ибрози шуҷоату диловарӣ ба таккаллуф мутаранним ба ашъори «Шоҳнома» мешуданд. Дар майдони байни ҷанг ба ҷои раҷаз «Шоҳнома» мехонданд. Туғрал - охирин султони салҷуқӣ, дар майдони ҷанг машғул ба пайкор буд ва ӯ, то вақте ки ҷон дод, ин ашъори «Шоҳнома» аз забонаш ҷорӣ будааст:

   Ман он гурзи якзахм бардоштам,

   Сипаҳро ҳамон ҷой бигзоштам.

   Чунон бархурӯшидам аз пушти зин,

   Ки чун осиё шуд парешон замин».1

Муфассал ...
Хондан 397 маротиба
Баҳодиҳии мавод
(0 Овозҳо)

Дар бораи мо

 Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупо муассисаи навтаъсиси илмӣ-тадқиқотӣ буда, он бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 октябри соли 2016 №466 дар сохтори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил шудааст. Институти мазкур ягона муассисаи илмиест, ки ба омӯзиши сиёсат, иқтисоди ҷаҳон, афкори иҷтимоӣ, забон, адабиёт, таърих, ҷунбишҳои динию идеологӣ ва сиёсӣ, низоъҳои минтақавӣ дар кишварҳои Осиё, Аврупо ва Америка машғул мебошад. 

Самтҳои ҳамкорӣ

  • таҳқиқ ва таҳлили масъалаҳои вобаста ба сиёсат, иқтисодиёт, иҷтимоиёт, тамаддун, фарҳанг ва забони кишварҳои хориҷӣ аз нигоҳи илми муосир;
  • омӯзиши масъалаи рушди иҷтимоӣ-сиёсӣ, сохтори идоракунӣ, сисёсати инноватсионии давлатҳои хориҷӣ;
  • ташкили конференсияҳои илмӣ, семинарҳо ва мизҳои мудаввар дар мавзӯъҳои гуногун;
  • ташкили курсҳои кӯтоҳмуддат ва дарозмуддати забономӯзӣ.
http://www.zoofirma.ru/