wrapper

Хабарҳо

Мақолаҳо

Шеъри Мавлоно дар манзумаҳои мусиқии Варорудон

   (cадаҳои XV111 X1Х ва оғози садаи ХХ)

   Суннати нигоришу таҳияи рисола- баёзҳои шеърию мусиқӣ дар таърихи тамаддуни тоҷикон собиқаи дерин дошта, нахустин манзумаҳои шеърию мусиқӣ дар марказҳои бостонии фарҳангӣ Бухорою Самарқанд, Марву Балх рӯи кор омадаанд. Таҳияи нахустин рисола- баёзҳои нисбатан ҷомеи шеърию мусиқӣ (доир ба мусиқии устодона «Дувоздаҳмақом» таҳия шуда) бо ному фаъолияти шоир, назаридон ва донандаи мусиқии устодона Наҷмиддин Гавҳарии Кавкабии Бухороӣ (1468- 1532) дар иртибот аст(1). Анъанаи навишту таҳияи рисола- баёзҳои шеърию мусиқӣ давраи ба истилоҳ гузариш (тағйири ном) аз «Дувоздаҳмаком» ба « Шашмақом» (охири садаи XV11 ва оғози садаи XV111 дар Варорудон ба замони хонадони манғития (1756- 1920) рост меояд. Новобаста аз вазъи номуназзами сиёсию фарҳангӣ суннати нигоришу таҳияи рисола- баёзҳои шеърию мусиқӣ, дар анъанаи эҷоду иҷроии мусиқии устодона (санъати олишони мақом ва мақомсароӣ) дар идома буд. Меросбарии суннатҳои дерини устодонаи эҷодию иҷроӣ ва таҳқиқии шеърию мусиқиро (санъати мусиқии классикӣ- мақом ва мақомсароӣ ) ҳам дар садаҳои XV111-X1X ва оғози садаи XX ба фаъолияти мактабу ҳавзаҳои адабию ҳунарии Бухорою Самарқанд, Марву Балх дар иртибот аст(2).

Муфассал ...
Хондан 175 маротиба
Баҳодиҳии мавод
(0 Овозҳо)

МЕРОСИ МАВЛОНО ВАСЛГАРИ ФАРҲАНГҲОСТ

   Ба муҳаққиқон ва ҳаводорони осори ирфонӣ маълум аст, ки тасаввуф яке аз равияҳои асосии ирфонӣ дар кишварҳои Шарқ, бахусус Шарқи исломӣ мебошад. Қатъи назар аз ин ки муносибати гурӯҳҳои динӣ илмӣ ва иҷтимоӣ ба тасаввуф чи гуна буда, яъне муносибати мусбат ё манфӣ, таълимоти тасаввуф дар давоми асрҳои X-XIX ва ҳатто асри XX-ум ҳамчун ақидаи фарогир оид ба инсон ва мақоми ӯ дар ҷаҳон ташаккул ёфтааст. Ин равия ақидаи динӣ, идеалистӣ ё пантеистӣ аст, ҷавоби якранг дода наметавонем, зеро тасаввуф дар доираи дини ислом рушду нумӯ ёфтааст ва мутафаккирони бузурги он ҷавҳари асосии таълимоти ислом-ваҳдониятро эътироф кардаанд ва онро ҳамчун меҳвари таълимоти худ қарор додаанд. Аз тарафи дигар он як таълимоти идеалистӣ, зеро ба баҳсҳои фалсафӣ низ даст зада, барои радди акидаҳои моддигароии зурвония, даҳрия, машшоия ва ғайра як силсила ақидаву далелҳоро пешниҳод намудааст.

Муфассал ...
Хондан 259 маротиба
Баҳодиҳии мавод
(0 Овозҳо)

Энергетический рынок Центральной Азии

   В советский период существовала Объединенная энергосистема Средней Азии, которая была образована в 80-е годы и соединяющая энергосистемы Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана и Южного Казахстана. В состав этой системы входили 83 электростанции, которых объединяло линия мощностью 220 и 550 кВ. Узбекистан являлся региональным энергетическим хабом так как только Узбекистан граничил со всеми республиками Средней Азии. 

   Нужно отметить, что энергетическая проблема Центральной Азии появилась после распада Советского Союза. Общая энергосистема и единая система водопользования исчезла вместе с СССР. Водноэнергетический вопрос стал играть важную роль в двусторонних отношениях центрально-азиатских стран в том числе и для Таджикистана с Узбекистаном.

Муфассал ...
Хондан 435 маротиба
Баҳодиҳии мавод
(0 Овозҳо)

Мавлоно омӯзгори пиндору гуфтору кирдори нек

   Пешгуфтор

   Андешамандони замонаҳо дар ин ҷаҳони пур аз рамзу роз талош варзидаанд, ки ҳадафи офариниши Одаму Олам ва рисолати инсонро аз рӯзи ба рӯйи Замини ноошно по ниҳоданаш пайдо кунанд. Файласуфони доно, сухангустарони тавоно, диноварони ҷӯё ҳар кадоме андешаи дигаронро гаҳе росту дуруст ва гаҳе норосту нодуруст пиндошта, гумони худро ҳақиқати мутлақ ва ё наздик ба он пиндоштаанд. Дар он рӯзгороне, ки араб ба сарзамини донишсолорони Эрону Хуросон пой ниҳода боварҳои исломро чун ҳақиқати ниҳоӣ қабулонданд, гузаштагони мо пас аз пофишориҳои зиёд дини навро пазируфтанд, аммо пас аз чирамандии тозиён низ андешаҳои давраи пешазисломиро раҳо накарда, дар боварҳояшон  аз онҳо кор гирифтаанд. Ба огаҳони таърихи  истилои араб равшан аст, ки тозиён пас аз чирамандӣ ба марзу буми эронитаборон ба худ бартарии нажодӣ бахшида касонеро ки араб набуданд «маволӣ» (موالی) , мамлук ва кишварҳои ишғолкардаашонро «мамолик» и худ  медонистанд. Дар ҳамон замон тоҷикону эронитаборони озодманиш бар ин нотавонбиниҳо вокунишҳое аз худ нишон медоданд, ки онро арабҳо «ҳаракати шуъубия» унвон карда буданд ва ин ҷунбиши инкорсози бартариҳои нажодӣ, табақотӣ ва ҳатто динӣ, ки хостгори баробарии мутлақ буд, барои дастгоҳи халифаҳои Рошидини ба салтанати  Бани Уммия ва Банни Аббос табдил гашта, хуш наомад. Дар бораи ҷунбиши шуъубия донишманди пуркори тоҷик устод Комил Бекзода асари пурарзишеро ба интишор расондаанд, ки бояд гуфт подоши беҳамтое барои ҷӯяндагони таърихи истодгариҳои тоҷикону эронитаборон дар рӯёрӯи тозиёни бартарипараст мебошад. Унвони асари устод Комил Бекзода, ҳамчун ҳаракати дигарандешон - диссидентҳо, («Шуубия: диссиденты средневекового ислама») ниҳоят гӯёву баҷост. Аз ин ки ҳадафҳо ва паёмадҳои ҳаракати шуъубияро ин донишманди нуктабин бо иқтибос аз пажӯҳишҳои ховаршиносони машриқиву мағрибӣ, пурра китобат кардаанд, мо аз бозгӯии нукоти он худдорӣ мекунем.

Муфассал ...
Хондан 160 маротиба
Баҳодиҳии мавод
(0 Овозҳо)

Дар бораи мо

 Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупо муассисаи навтаъсиси илмӣ-тадқиқотӣ буда, он бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 октябри соли 2016 №466 дар сохтори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил шудааст. Институти мазкур ягона муассисаи илмиест, ки ба омӯзиши сиёсат, иқтисоди ҷаҳон, афкори иҷтимоӣ, забон, адабиёт, таърих, ҷунбишҳои динию идеологӣ ва сиёсӣ, низоъҳои минтақавӣ дар кишварҳои Осиё, Аврупо ва Америка машғул мебошад. 

Самтҳои ҳамкорӣ

  • таҳқиқ ва таҳлили масъалаҳои вобаста ба сиёсат, иқтисодиёт, иҷтимоиёт, тамаддун, фарҳанг ва забони кишварҳои хориҷӣ аз нигоҳи илми муосир;
  • омӯзиши масъалаи рушди иҷтимоӣ-сиёсӣ, сохтори идоракунӣ, сисёсати инноватсионии давлатҳои хориҷӣ;
  • ташкили конференсияҳои илмӣ, семинарҳо ва мизҳои мудаввар дар мавзӯъҳои гуногун;
  • ташкили курсҳои кӯтоҳмуддат ва дарозмуддати забономӯзӣ.
http://www.zoofirma.ru/