wrapper

Мақолаҳо

МОҲИЯТ ВА СТРАТЕГИЯИ ТАЪМИНОТИ АМНИЯТИ ОЗУҚАВОРӢ

  Амнияти озуқаворӣ яке аз муҳимтарин ҷузъи амнияти иқтисодии дохилии ҳар кишвар мебошад. Дар адабиёти иқтисодӣ, амнияти озуқаворӣ категорияи нисбатан нави иқтисодӣ мебошад. Истилоҳи аслии англисӣ - (food security) ба ду маъно тарҷума мешавад: ҳамчун амнияти озуқаворӣ ва таъминоти озуқаворӣ [2.].
Хондан 92 маротиба
Баҳодиҳии мавод
(0 Овозҳо)

Хусусиятҳои асосии сиёсати сармоягузории Япония ва Сингапур

  Кишварҳои ҷаҳон барои рушди масоили иқтисодию тиҷоратӣ ва иҷтимоии худ сармояи хориҷиро ҷалб менамоянд. Аз ин рӯ, ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ яке аз вазифаи муҳимтарини рушди иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Тоҷикистон дар доираи заминаи ҳуқуқии ҳавасмандгардонии сармоягузорӣ ба 97 кафолату имтиёз оид ба сармояи хориҷӣ ва ватаниро пешниҳод намудааст. Ҷараёни сармоягузориҳо ба навсозии саноат, диверсификатсияи сиёсати иқтисодии хориҷӣ мусоидат намуда, ба тавозуни пардохт ва ҳаҷми содирот таъсири мусбат мерасонад. Бо назардошти муҳимияти масъала ва зарурати зиёд намудани воридоти сармоягузории мустақими хориҷӣ бо истифода аз таҷрибаи давлатҳои хориҷӣ зарур аст.
Хондан 172 маротиба
Баҳодиҳии мавод
(1 Овозҳо)

Памяти забытого востоковеда Андрея Евлампиевича Маджи (27 июля 1898г. Тобольск - 11 марта 1962 г. Душанбе)

  В истории русского и советского востоковедения известно немало имён учёных, посвятивших свою жизнь изучению самых различных областей этой науки, связанных с Центральной Азией. Среди них можно назвать имена таких научных звезд первой величины как В.В. Бартольд, И.Ю. Крачковский, Е.Э. Бертельс, И.М. Брагинский и другие. Нынешнее поколение таджикских востоковедов, как арабистов так и иранистов, не только изучает их труды, усваивает принципы и методы их работы, но и всесторонне анализирует их жизнь и творчество, показывает значение их трудов, принесших им мировую славу, наглядно рисует их вклад в ту или иную область востоковедения. С этой целью они созывают различные международные научные конференции, семинары, публикуют статьи и книги, посвященные их жизни и научной деятельности. Однако есть ученые – востоковеды, о которых известно очень мало. Одним из таких почти забытых русских востоковедов, является Андрей Евлампиевич Маджи.
Хондан 70 маротиба
Баҳодиҳии мавод
(0 Овозҳо)

ЭЙ КОШ, БИДОНАМЕ, КИ МАН КИСТАМЕ..?

  Мегӯянд, ки Амир Кулол, устоди Хоҷа Баҳоуддини Нақшбанд, ҳамарӯза ҳини тадрису таълим назди шогирдон як суол мегузоштааст: дарк кардед, ки омаданатон дар ин олам баҳри чист? Ҳар рӯз шогирдон ба ҷустуҷӯю такопӯ посухи ин пурсишро мувофиқ ба фаҳму заковати наврасонаи хеш омода сохта, ба устод мегуфтаанд, вале Амир Кулол ҳеҷ аз ҷавоби шогирдон қаноатманд нашуда, охири дарс боз ҳамон суолро такрор мекардааст. Аҷиб, аз он чил нафар шогирд касе боре ҳам намепурсидааст, ки устод чаро боз ҳамон саволро такрор мекунад [5].
Хондан 100 маротиба
Баҳодиҳии мавод
(1 Овозҳо)