ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ
Расм

Сармуҳаррир:

Ниёзӣ Ёрмаҳмад Бобо – доктори илмҳои фалсафа, директори Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон.

Муовини сармуҳаррир:

Раҳмонзода Азимҷони Шералӣ – номзади илмҳои таърих, муовини директори Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон оид ба илм ва таълим.

Муҳаррири масъул:

Одинаев Нурмуҳаммад – доктори илмҳои филологӣ.

Котиби масъул:

Ҳабибов Абдураҳмон – номзади илмҳои иқтисодӣ, котиби илмии Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон.

Ҳайати таҳририя:

Фарҳод Раҳимӣ – академик, Президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

Муҳаммад Абдурраҳмон – ноиби Президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, мудири шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

Акбар Турсон – доктори илмҳои фалсафа, академики АМИТ, сарходими илмии шуъбаи Шарқи Миёна ва Наздики Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

Шодимуҳаммад Суфизода – доктори илмҳои филологӣ, директори Китобхонаи марказии илмии ба номи Индира Гандии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

Ҳабибулло Раҷабов – доктори илмҳои филологӣ, профессор, мудири шуъбаи Осиёи Ҷанубӣ ва Шарқии Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

Санавбар Воҳидова – доктори илмҳои таърих, профессор, мудири шуъбаи Аврупо ва Амрикои Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

Қосимшо Искандаров – доктори илмҳои таърих, профессор, саркотиби илмии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, сарходими илмии шуъбаи Шарқи Миёна ва Наздики Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

Ниёз Мирзоев – доктори илмҳои таърих, профессор, сарходими илмии шуъбаи Осиёи Марказии Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

Тоҷиддин Мардонӣ – доктори илмҳои филологӣ, профессор, сарходими илмии шуъбаи Шарқи Миёна ва Наздики Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

Шамсиддин Каримов– доктори илмҳои сиёсӣ, сарходими илмии шуъбаи Аврупо ва Амрикои Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

Раҳмон Улмасов – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи минтақашиносии хориҷӣ ва сиёсати берунаи Донишгоҳи славянии Русияву Тоҷикистон;

Ҳисайн Исайнов – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, декани факултети иқтисод ва идораи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон;

Баҳовиддин Ҷумъаев – доктори илмҳои иқтисодӣ, дотсент, мудири кафедраи иқтисодиёти ҷаҳони Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон;

Фирдавс Муқаддасзода – доктори илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи иқтисодиёти ҷаҳон ва муносибатҳои байналмилалии Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон;

Ғиёсиддин Қодиров - номзади илмҳои филологӣ, ходими пешбари илмии шуъбаи Шарқи Миёна ва Наздики Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

Муҳаммадамин Оймаҳмадов – номзади илмҳои иқтисодӣ, сарходими илмии шуъбаи Осиёи Ҷанубӣ ва Шарқии Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

Қиёмидинов Ҳусенбой – номзади илмҳои иқтисодӣ, сарходими илмии шуъбаи Осиёи Марказии Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

Субҳиддин Зиёев - номзади илмҳои филологӣ, мудири шуъбаи Шарқи Миёна ва Наздики Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон